Praktijk de Appelboom

Welkom!

Welkom bij praktijk De Appelboom. De Appelboom is een nieuwe praktijk die logopedische en orthopedagogische hulpverlening biedt. De praktijk richt zich naar kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het leren spreken, lezen en schrijven en naar jongeren die moeilijkheden ondervinden bij het leren.